Konkurs na recenzję przeczytanej książki

Fot: Pixabay.com

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza do udziału w konkursie na recenzję książki. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników, prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych

  • Do lat 16
  • Powyżej lat 16

Recenzja nie powinna być dłuższa niż 1 strona A4 czcionką o rozmiarze „12”
Prace zawierające recenzję powinny być dostarczone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach, Filii w Kończycach Małych, Filii Kaczyce, mogą zostać wysłane pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) oraz na meila (bibliotekazebrz@wp.pl) do dnia 15.09.2017 r. Recenzja powinna również zawierać zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w celu opublikowania listy nagrodzonych prac. Regulamin dostępny na stronie : www.gbp.zebrzydowice.pl

REGULAMIN DO POBRANIA (wersja PDF) POBIERZ>>>