Informacje

GMINNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZEBRZYDOWICACH

Biblioteka w Zebrzydowicach zastała założona 01.11.1949 r. pod nazwą GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA. Powołana została przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej, a pierwszym Kierownikiem została P. BRONISŁAWA WRÓBEL, która kierowała placówką nieprzerwanie do 1991 r. , kiedy przeszła na emeryturę. W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju do Biblioteki Gminnej zostały dołączone biblioteki w Kończycach Małych i Kaczycach, które stały się filiami tejże Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach. W 1982 r. siedziba Biblioteki została przeniesiona z budynku tzw. „Halfarówki” do Zamku w Zebrzydowicach, gdzie swoją siedzibę ma do dziś. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach od 1991 r. jest P. Teresa Sojka, na stanowisku bibliotekarza pracuje P. Iwona Cupek.
W latach 2007/2008 pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach przeszły gruntowny remont, który przyczynił się do znacznej poprawy estetyki tego miejsca. Dzięki uzyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Projektu Rozwoju Infrastruktury Instytucji Kultury biblioteka stała się „Przyjazna dziecku”. W ramach uzyskanych środków nowy wystrój otrzymała wypożyczalnia dla dzieci. Obecnie biblioteka nie jest miejscem gdzie tylko wypożycza się książki i czasopisma, tutaj można spędzić miło czas, a szczególnie obecna oferta zajęć kierowana jest w stronę najmłodszego pokolenia. Bogato zaopatrzony kącik gier planszowych oraz kącik plastyczne zapraszają. Popularne stały się imprezy dla dzieci i młodzieży : „Ferie z Biblioteką”, konkursy literackie, konkursy plastyczne i wiedzowe, „Majowe Dni Książki”.