II edycja konkursu na opowiadanie gwarowe (regulamin)

„W hań downych rokach, kie kómputrów nie było,to sie małym bajtlóm moc bojek prawiło” Ewelina Szuścik „Ziymia roztomiło”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza do II edycji konkursu na opowiadanie gwarowe pt. Bojki znad Pietrówki. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zebrzydowice. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie opowiadań lub bajek. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane, mogą być napisane w języku literackim, jednakże powinny zawierać elementy gwary cieszyńskiej np. w formie cytatów. Utwory napisane gwarą cieszyńską będą dodatkowo punktowane.
Czas trwania konkursu: 01.11.2017 do 31.12.2017 r.

Prace można składać zarówno w GBP Zebrzydowicach, jak i Filiach w Kończycach
Małych i Kaczycach. Regulamin konkursu na stronie www.gbp.zebrzydowice.pl

POBIERZ REGULAMIN