GBP otwarte od 07.04.2020! (Zasady bezpieczeństwa)

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie otwarta od 07.04.2020   w tych godzinach (ZOBACZ) Pamiętajcie SOBOTA nieczynne!

Aby zapewnić bezpieczeństwo Wam i nam prosimy o stosowanie się do nast. zaleceń:
Instrukcja dla czytelników związana z wypożyczaniem książek

instrukcja1. Czytelnicy nie będą wpuszczani do wnętrza bibliotek. W drzwiach został ustawiony stolik na którym umieszczona jest zasłona z pleksi w wymiarach 75 cmx 100 cm.
2. Przy biurku będzie mogła znajdować się tylko jedna osoba, wyjątkiem są osoby wspólnie zamieszkujące lub niesamodzielne.
3. Pozostałe osoby powinny oczekiwać w kolejce w odstępie 2 metrów od siebie.
4. Każdy z czytelników ma obowiązek zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania rękawiczek.
5. Na życzenie czytelnika może mu zostać udostępniony płyn do dezynfekcji rękawiczek.
6. Zwrócone książki zostaną poddane 3 dniowej kwarantannie poprzez odłożenie je do kartonów lub do regałów przeznaczonych tylko do książek w kwarantannie.
7. Godziny wypożyczeń pozostają bez zmian za wyjątkiem sobót, w których biblioteka będzie nieczynna.
8. W miarę możliwości prosimy o przygotowanie spisu książek do wypożyczenia (nie jest to wymagane).