Wyniki konkursu gwarowego

 1. Kamil Kołatek za pracę pt. Noc we szkole
 2. Karolina Dynek za pracę pt. Jak stareczka i starzik poszli ku muzyce
 3. Marcin Sitek za pracę pt. Jak to było z moimi starzikami

  Wyróżnienia: Julia Lipka, Martyna Grygierek

  Nagroda specjalna dla najmłodzszego uczesnika konkursu: Miłosz Matloch

  Na uroczyste rozdanie nagród zapraszamy 16. marca 2018 r. o godz. 16.00 do zebrzydowickiej biblioteki.

  Nagrodzone prace będą drukowane w Głosie Ziemi Cieszyńskiej.

  Gratulujemy !!!