Zapraszamy do udziału w projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz z Fundacją Partcypacji Społecznej zaprasza wszystkich seniorów powyżej 65 roku życia do udziału w projekcie aktywizującym w obszarze kompetencji cyfrowych. Efektem realizacji projektu ma być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego. Działania projektowe zaplanowano na 3 lata.

W tym czasie zaplanowano różne działania:

1. szkolenia kompetencji cyfrowych

  • poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów :

    a) szkolenia standartowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera

    b) szkolenia rozszerzone- 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line

  • poziom zaawansowany- 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstwaowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, finasów online itp.)
  1. projekty animacyjne- grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT 9 np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.)

Kurs daje praktyczne umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.

Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Senior, który będzie obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.

Zapisy przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach, tel. 32 4692020

ZAPRASZAMY !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.